Kredietscorekaarten België

De vernieuwde Belgische scorekaarten

Met een nog betere voorspelbaarheid komt minder risico

Welkom op de toegewijde pagina voor de (aankomende) Belgische scorekaart wijzigingen

Via deze pagina willen wij u een goed overzicht geven van de nodige wijzigingen, updates, verklarende content, scorekaartgidsen, aankomende webinars, etc. Wij willen er zeker van zijn dat u volledig mee bent met de vernieuwde scorekaarten.

Vernieuwde Belgische Scorekaarten

Naarmate de lokale en de wereldeconomie verschuiven, zullen zowel de factoren die een bedrijfsfaillissement beïnvloeden als de factoren die wijzen op een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert, veranderen. Om met deze veranderingen rekening te houden, moeten de scorekaarten voortdurend worden verbeterd.

Onze kredietscores hebben altijd al voorspeld hoe groot de kans is dat een bedrijf failliet gaat. Onze vernieuwde scorekaarten zullen een nog grotere voorspelbaarheid brengen door de opname van nieuwe data, verdere segmentatie en algoritmeverbeteringen. Dat betekent dat we nog meer insolventies zullen kunnen voorspellen, zodat u nog minder risico loopt wanneer u 'op krediet werkt' met andere Belgische bedrijven.

De voordelen van de nieuwe kredietscorekaarten

Verhoogde voorspelbaarheid

Onze scores meten, met vertrouwen, de waarschijnlijkheid dat een bedrijf failliet gaat tot 12 maanden van tevoren.

Geanalyseerde aanvullende bedrijfsdata

Duizenden databronnen van bedrijven worden gecombineerd en geëvalueerd om een onmiddellijke en transparante kredietscore voor elk bedrijf te verkrijgen.

Meer zakelijke opportuniteiten

Door de slagkracht van de kredietscorekaart te vergroten, kan uw onderneming profiteren van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot meer commerciële opportuniteiten zonder dat het kredietrisico toeneemt.

Een betere beoordeling van bedrijven met beperkte informatie of data

Wij kunnen bedrijven op basis van beperkte informatie nauwkeuriger beoordelen, zodat u met vertrouwen kunt beslissen of u zaken met hen wilt doen.

Een grotere nauwkeurigheid van de voorspelbaarheid met verbeterde bedrijfssegmentaties

Geen twee ondernemingen zijn identiek, maar de meeste vertonen gelijkaardige tekenen van insolventie binnen de populatie

Om het onderscheidend vermogen van de kredietscorekaart te vergroten, wordt de populatie gesegmenteerd. 

Het doel van segmentatie is om een set van subpopulaties te definiëren die, wanneer ze individueel en gecombineerd gemodelleerd worden, het kredietrisico beter zullen rangschikken dan een enkel model op de totale populatie in elk land.

Creditsafe is er trots op 's werelds grootste database van zakelijke kredietinformatie te beheren, die voortdurend groeit naarmate we meer bedrijfsdata verzamelen. Dit heeft ons in staat gesteld om de populaties van veel landen in meer verschillende groepen in te delen, waardoor we meer voorspellende modellen kunnen produceren. 

Een grotere nauwkeurigheid van de voorspelbaarheid met verbeterde bedrijfssegmentaties

Wat zijn de factoren die de kredietwaardigheid van een onderneming beïnvloeden?

Uit meer dan 8.000 bronnen wereldwijd identificeren wij zorgvuldig de factoren die een sterke correlatie hebben met bedrijfsfaillissementen.

Van kleine lokale bedrijven tot grote multinationals, de factoren die het uiteindelijke faillissement van een bedrijf beïnvloeden of aangeven verschillen per bedrijfsgrootte en industrie. Om de voorspelbaarheid en stabiliteit van onze kredietscore te vergroten, segmenteert Creditsafe alle bedrijven binnen een populatie op basis van beschikbare informatie, grootte en type bedrijf (zoals hierboven vermeld). 

Binnen elke kredietscorekaart varieert het belang dat elke factor op de kredietscore heeft naar gelang de statistische relevantie ervan in relatie tot een bedrijfsfaillissement binnen een periode van 12 maanden. Hieronder tonen wij enkele van de elementen die worden gebruikt om de kredietscore voor de nieuwste scorekaarten te berekenen.

Officiële publicaties

Adreswijzigingen

Bestuurderswissels

Bedrijfstakken

Betalingsdata en -gedrag

Gedeponeerde jaarrekeningen

Gelinkte bedrijven

Bedrijfsgrootte

Bedrijfstypes

Een overzicht van de beschikbare content en aankondigingen

Documenten

Webinars

FAQ's

Andere Aankondigingen

Nog niets te melden...

Algemene Belgische scorekaartgids

more

Uitvoerige technische analyse

more

Nog niets te melden...

Waarom past Creditsafe zijn scorekaarten aan?

Het is volstrekt gebruikelijk dat kredietinformatiebureaus hun scorekaarten periodiek bijwerken en wijzigen. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt of het mondiale landschap verandert, moeten wij de kans grijpen om deze data te benutten en de voorspelbaarheid verder te verbeteren.

We moeten waakzaam zijn bij het volgen van trends op de markt en ervoor zorgen dat onze voorspellingsmodellen de huidige ontwikkelingen weerspiegelen. Door de voortdurende veranderingen in het economische, sociale en politieke klimaat zullen sommige indicatoren die nu een mislukking voorspellen, in de komende jaren waarschijnlijk veranderen.

Creditsafe verbetert haar scorekaarten om de huidige risicofactoren weer te geven die binnen de lokale economieën zijn ontstaan. Door de hele bedrijfspopulatie te beoordelen, kunnen wij de indicatoren verfijnen en bevestigen die algemeen gelden voor de commerciële stabiliteit, maar ook voor de indicatoren die voorspellen dat een bedrijf in moeilijkheden raakt

Hoe weet ik of de nieuwe scorekaart geschikt is voor mijn business?

De Creditsafe scorekaarten zijn gebouwd om de gehele bedrijfspopulatie van het land in kwestie te beoordelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van data die eigendom zijn van Creditsafe, alsook gedeeltelijk van derden.

Onze beoordeling van deze data levert een kredietscore op die de waarschijnlijkheid van een bedrijfsfaillissement in de komende 12 maanden weergeeft. Daarnaast is de Limietoplossing ontworpen om een aanbevolen maximum kredietbedrag te bieden aan dit bedrijf, gebaseerd op talrijke financiële indicatoren. 

Onze scorekaarten zijn ontworpen om elk bedrijf aan te vullen, maar wij bieden ook analytische diensten op maat aan. Natuurlijk hebben alle bedrijven unieke bedrijfsmodellen, strategieën en doelstellingen. Om bedrijven te helpen meer duidelijkheid te krijgen over hun commerciële landschap en kansen, heeft ons wereldwijd vooraanstaande analytische team opdracht gekregen een aantal analytische modellen op maat te bouwen voor bedrijven in vele landen.

Voor meer informatie over onze diensten op maat kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Moet ik iets aan mijn systemen veranderen als Creditsafe de veranderingen aanbrengt?

U hoeft GEEN wijzigingen aan te brengen in uw Creditsafe account, app of API wanneer de nieuwe scorekaart wordt gelanceerd. Alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd.

Worden alle bedrijven gescoord met hetzelfde algoritme?

Neen, afhankelijk van het type of soort bedrijf, land en de omvang wordt het algoritme aangepast. 

Wat is de 'Probability of Default', of probabiliteit tot wanbetaling of faling?

De  'probability of default' (= PD; PoD), of de kans tot wanbetaling of faling, is een berekening die de waarschijnlijkheid weergeeft dat een debiteur niet meer in staat zal zijn om het krediet of de schuld terug te betalen.

Deze kansberekening of probabiliteit kan worden toegepast op een groot aantal verschillende scenario's voor risicobeheer en kredietanalyse. De 'Probability of Default' hangt niet alleen af van de kenmerken van de debiteur, maar ook van de economische omgeving. PD's kunnen worden ook geschat op basis van historische data en statistische technieken. 

De PD wordt in diverse risicobeheermodellen gebruikt om de mogelijke verliezen van kredietverstrekkers in te schatten. In het algemeen geldt dat hoe hoger de kans op wanbetaling is, hoe hoger de rente zal zijn die de kredietgever de kredietnemer zal aanrekenen.

Kredietgevers willen doorgaans een hogere rente ter compensatie van het hogere wanbetalingsrisico. Financiële maatstaven - zoals cashflow in verhouding tot schuld, inkomsten of operationele margetrends, en het gebruik van hefboomfinancieringen - zijn gebruikelijke overwegingen bij de evaluatie van het risico. Het vermogen van een onderneming om een bedrijfsplan uit te voeren en de bereidheid van een kredietnemer om te betalen, worden ook vaak in de analyse meegenomen.

Bij Creditsafe wordt deze probabiliteit berekend over een periode in de komende 12 maanden en wordt deze uitgedrukt in een percentage. Hoe lager het percentage, hoe minder het risico is. De  'probability of default' wordt dusdanig weerspiegelt in de kredietscore's en -ratings, alsook verwerkt in de vernieuwde kredietscorekaarten van Creditsafe.

Wat is een kredietscore en -limiet en hoe wordt deze berekend?

Kredietscore

De Creditsafe kredietscore berekent de probabiliteit wanneer een bedrijf in de komende 12 maanden insolvent wordt.

De bedrijfsscore wordt berekend met behulp van de meest geavanceerde statistische algoritmen die beschikbaar zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met meer dan 150 parameters waaronder economische en industriële factoren, alsook historische data

Aan de hand van een differentiatie analyse hebben we belangrijke gegevensvariabelen geïdentificeerd die essentieel zijn voor het voorspellen van de kans dat een bedrijf binnen de komende 12 maanden insolvabel wordt. Deze variabelen worden vervolgens vergeleken met onze volledige ondernemingsdatabase en via een statistische analyse wordt aan elke variabele een gepaste risicoweging toegekend. Door de berekening van deze sleutelvariabelen, gecombineerd met de heersende variabelen, genereren we een kredietscore voor elk afzonderlijk bedrijf. 

Kredietlimiet:

De door Creditsafe aanbevolen kredietlimiet wordt berekend aan de hand van informatie uit de balans en de betalingsgegevens van een bedrijf, alsook uit de betalingsgegevens van soortgelijke bedrijven in de sector. De kredietlimiet van het bedrijf is onze aanbeveling van het totale maximale kredietbedrag dat op een bepaald moment zou moeten uitstaan..

We berekenen de kredietlimieten van een bedrijf door de financiële positie van een bedrijf nader te onderzoeken. Door kritische kredietinformatievelden te analyseren in combinatie met de kredietscore van de onderneming, kunnen we een kredietlimietbeslissing nauwkeuriger bepalen.

Deze velden omvatten:

- Nettowaarde
- Werkkapitaal
- Netto cashflow operaties
- Vorderingen & liquiditeiten
- Omzet (indien beschikbaar)

Wanneer een onderneming een positieve score heeft en de bovenstaande financiële velden zijn allemaal van hoge waarde, dan kunt u meestal verwachten dat deze onderneming een goede kredietlimiet heeft.

Als deze waarden laag (of negatief) zijn, dan zal de kredietlimietbeslissing dit weerspiegelen. Bovenstaande financiële posten zijn standaard voor de kredietbeoordelingsvoorwaarden.

Nog niets te melden...

Documenten
Webinars
FAQ's
Andere Aankondigingen