Ontdek het kredietrapport en de kredietscore van uw bedrijf

Ontdek hoe kredietverstrekkers en leveranciers het kredietrapport van uw bedrijf, alsook uw kredietscore inschatten en beoordelen.

Begrijp hoe de kredietrapporten van Creditsafe uw organisatie kunnen beschermen tegen potentiële kredietrisico's. Ontvang uw gratis bedrijfsrapport hieronder.

*Dit is een zakelijke dienstverlening en is daarom enkel geldig voor bedrijfsdoeleinden

Als uw onderneming op krediet werkt bij uw leveranciers, is de kans reëel dat zij het kredietrapport van uw bedrijf consulteren en monitoren via Creditsafe

Het analyseren van financiële bedrijfsdata is de kern van wat wij doen bij Creditsafe. 

Creditsafe geeft u een volledige en transparante toegang tot het (krediet)profiel van uw onderneming, waardoor u een beter inzicht krijgt in de factoren die van invloed zijn op de kredietwaardigheid van een onderneming.

Ons toonaangevende scoringsmodel omvat de meest geavanceerde statistische maatregelen en technieken om de financiële stabiliteit en daadkracht van een onderneming te helpen bepalen. Met dit scoringsmodel kunnen wij 81% van de faillissementen in België voorspellen 12 maanden voordat het bedrijf insolvent wordt, en 70% voor internationale ondernemingen.

Hoe kan een Creditsafe kredietrapport uw credit- & risk management ondersteunen?

 1. Begrijp welke elementen van een kredietrapport crediteuren (bv. uw leveranciers) controleren bij het nemen van kredietbeslissingen over uw bedrijf.

 2. Ontwikkel een beter inzicht in de bedrijven waarmee u samenwerkt door middel van een uitgebreide risicobeoordeling van uw zakelijke relaties.

 3. Begrijp waarom het absoluut noodzakelijk is om alerts te ontvangen over veranderingen in de kredietwaardigheid of de kredietscore.

Een kredietrapport aanvragen

*Dit is een zakelijke dienstverlening en is daarom enkel geldig voor bedrijfsdoeleinden

De kredietrapporten van Creditsafe beschikken over de meest complete en actuele financiële bedrijfsinformatie op de markt

 1. Kredietscore en Kredietlimiet

  Met behulp van de kredietscore van Creditsafe en de kredietlimieten heeft u in één oogopslag zicht op het kredietrisico van uw potentiële zakenrelaties.

 2. Juridische informatie

  Gerechtelijk faillissement? Gerechtelijke reorganisatie? RSZ dagvaarding? Alle informatie wordt weergegeven in onze kredietrapporten.

 3. Financiële bedrijfsdata van de afgelopen 10 jaar

  De door de ondernemingen neergelegde en gepubliceerde jaarrekeningen worden in onze kredietrapporten zowel in een uniforme als in een boekhoudkundige visualisatie weergegeven. Creditsafe stelt u ook in staat de verschillende ratio's en grafieken te analyseren en te evalueren, evenals de financiële daadkracht van ondernemingen.

 4. Complete en juiste bedrijfsinformatie

  De volledige bedrijfsinformatie wordt ook opgenomen in onze kredietrapporten, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de juistheid van de bedrijfsgegevens, zoals: het officiële adres (en factuuradres), de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het BTW-nummer, de website-adressen, de telefoonnummers, de handelsnamen enzovoort.

 5. Betalingsgegevens en -gedrag

  Onze betalingservaringen, die wij verzamelen en verwerken, worden verwerkt in de kredietrapporten van Creditsafe om onze klanten inzicht te geven in het betalingsgedrag van bedrijven. Dergelijke indicaties zullen u verder helpen om uw credit management te ondersteunen met betalingsinzichten.

 6. Bestuurdersinformatie

  Via de kredietrapporten van creditsafe kunt u gemakkelijk te weten komen wie de huidige en vorige bestuurders van het bedrijf zijn, evenals de huidige en historische mandaten. U kunt ook gemakkelijk te weten komen waar zij nog mandaten hebben en nagaan of er ook faillissementen op hun naam staan.

 7. Groepsstructuren en verbonden ondernemingen

  Krijg een geanalyseerd overzicht van de moedermaatschappij, de dochterondernemingen, de ultieme holding, de filialen en de bedrijven die met uw zakenrelatie verbonden zijn, met directe doorklikmogelijkheden.

 8. Internationale bedrijfsdata

  Als er bedrijven in andere landen verbonden zijn met uw zakenrelaties, wordt dit getoond en kunt u ook deze bedrijfsrapporten direct raadplegen. Met onze internationale, uniforme kredietscore kan u zelfs de verschillende landen met elkaar uniform gaan vergelijken.

Een kredietrapport aanvragen

*Dit is een zakelijke dienstverlening en is daarom enkel geldig voor bedrijfsdoeleinden

Bescherm uw eigen bedrijf tegen achterstallige betalingen en afschrijvingen

Gelieve een van de onderstaande landen te kiezen, door erop te klikken. U ziet meteen hoeveel bedrijfskredietrapporten we per land online ter beschikking hebben.

Hoe wordt het kredietrisico berekend?

Hier vindt u een toelichting van de manier waarop we de kredietrisico's voor bedrijven en bestuurders berekenen.

Hoe wordt mijn kredietscore berekend?

De berekening van de kredietscore voor bedrijven wordt berekend door ondernemingen over een periode van twaalf maanden te analyseren. 

Aan de hand van een differentiatie analyse hebben we belangrijke gegevensvariabelen geïdentificeerd die essentieel zijn voor het voorspellen van de kans dat een bedrijf binnen de komende 12 maanden insolvabel wordt. 

Deze variabelen worden vervolgens vergeleken met onze volledige ondernemingsdatabase en via een statistische analyse wordt aan elke variabele een gepaste risicoweging toegekend. 

Door de berekening van deze sleutelvariabelen, gecombineerd met de heersende variabelen, genereren we een kredietscore voor elk afzonderlijk bedrijf. 

Hoe vaak wordt de kredietscore en kredietlimiet berekend?

De scores worden dagelijks berekend en zijn volledig geautomatiseerd, er is geen manuele berekening nodig om de kredietscores/ratings te manipuleren of aan te passen. Dagelijkse feeds worden uit onze databases gehaald om de scores in real time bij te werken. 

Een voorbeeld - Als een bedrijf zijn laatste jaarrekeningen bij de Nationale Bank indient, worden de documenten binnen de 48 uur geanalyseerd en geactualiseerd in de database.  Zodra ze beschikbaar zijn voor het publiek, wordt de kredietrisicoscore van het bedrijf geregistreerd/aangepast op basis van de recentste neergelegde rekeningen.

Wat is een kredietlimiet?

De kredietlimiet van de onderneming is onze aanbeveling van het totale kredietbedrag dat aan een bepaalde onderneming, op een gegeven moment, kan worden aangeboden.

Hoe wordt de kredietlimiet van een onderneming berekend?

We berekenen de kredietlimieten van een bedrijf door de financiële positie van een bedrijf nader te onderzoeken. Door kritische kredietinformatievelden te analyseren in combinatie met de kredietscore van de onderneming, kunnen we een kredietlimietbeslissing nauwkeuriger bepalen.

Deze velden omvatten:

- Nettowaarde
- Werkkapitaal
- Netto cashflow operaties
- Vorderingen & liquiditeiten
- Omzet (indien beschikbaar)

Wanneer een onderneming een positieve score heeft en de bovenstaande financiële velden zijn allemaal van hoge waarde, dan kunt u meestal verwachten dat deze onderneming een goede kredietlimiet heeft.

Als deze waarden laag (of negatief) zijn, dan zal de kredietlimietbeslissing dit weerspiegelen.

Bovenstaande financiële posten zijn standaard voor de kredietbeoordelingsvoorwaarden.

Worden alle bedrijven gescoord met hetzelfde algoritme?

Neen, afhankelijk van het type of soort bedrijf, land en de omvang wordt het algoritme aangepast. 

Wat is de maximale bedrijfskredietscore?

De score varieert van 0 tot 100 en voorspelt de kans op insolventie van een bedrijf in de komende 12 maanden. Er zijn vijf categorieën:

- Een zeer goede kredietwaardigheid
- Een goede kredietwaardigheid
- Kredietwaardig
- Krediet tegen onderpand
- Opgelet - Krediet naar eigen goeddunken

Er zijn ook gevallen waarin het bedrijf niet is beoordeeld, namelijk:

Geen Rating - De jaarrekening is te oud / Geliquideerd / Opgelost / Ontbonden / etc.